English
 
Naujienų prenumerata
Lankytojų statistika Hey.lt - Nemokamas lankytoj skaitliukas  
Pasieniečių mokykla 
Pasieniečių g. 11,
Medininkų k., LT-13192
Vilniaus r. sav.
Tel. (8 5) 219 8200,
anoniminio pasitikėjimo tel.
(8 5) 219 8250, el. paštas:
mokykla.dvkp@vsat.vrm.lt


Mokyklos patalpų video turas

Savivalda

Mokyklos taryba – tai aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokyklos bendruomenei bei socialiniams partneriams.

 

Mokyklos taryba veikia pagal Mokyklos tarybos nuostatus. Mokyklos taryba susideda iš 9 narių (iš jų trys kursantai, trys mokyklos pedagogai, trys socialiniai partneriai) ir mokyklos tarybos nuostatus tvirtina mokyklos darbuotojų, kursantų ir socialinių partnerių atstovų susirinkimas.

 


Pedagogus į mokyklos tarybą deleguoja mokyklos mokytojų taryba, o kursantus – kursantų taryba. Socialiniams partneriams mokyklos taryboje atstovauja darbdavių deleguoti atstovai.  Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Mokyklos viršininkas ir jo pavaduotojai negali būti mokyklos tarybos pirmininku.

 

Mokyklos tarybos posėdžiai yra kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus ir yra teisėti, jei juose dalyvauja 2 / 3 visų jos narių. Nutarimai teisėti, jei jie priimti dalyvaujančių narių balsų dauguma ir įsigalioja mokyklos viršininkui juos paskelbus įsakymu.

 

Mokyklos taryba sprendžia šiuos pagrindinius klausimus:

1. Nustato ugdymo proceso strategiją ir jos tobulinimo kryptis.

2. Teikia mokyklos vadovams, pedagogų tarybai siūlymus dėl profesinio rengimo, mokymo materialinės bazės gerinimo.

3. Svarsto kursantų praktinio mokymo organizavimo klausimus. 

4. Svarsto ir teikia pasiūlymus dėl mokyklos nuostatų, mokymo organizavimo, vidaus tvarkos, bendrabučio taisyklių, jų pakeitimo ir papildymo. 

5. Inicijuoja mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimą. 6. Svarsto ir teikia pasiūlymus mokyklos viršininkui dėl stipendijų mokėjimo tvarkos.


Mokytojų taryba – kolegiali Pasieniečių mokyklos savivaldos institucija, kurios nariai yra visi tuo metu mokykloje dirbantys darbuotojai, dalyvaujantys ugdymo procese, bei mokyklos vadovybė.

 

 

Mokytojų tarybai vadovauja Pasieniečių mokyklos viršininko pavaduotojas, Mokytojų tarybos darbo reglamentą tvirtina Pasieniečių mokyklos viršininkas.Pasieniečių mokyklos mokytojų tarybos darbo reglamentas, spauskite čia (Adobe Acrobat Document).


Kursantų taryba – tai visų Pasieniečių mokyklos kursantų savivaldos institucija. Kursantų taryba renka nuolat veikiančią Kursantų tarybą, nustato jos narių skaičių, tvirtina Kursantų tarybos nuostatus, kurie negali prieštarauti Pasieniečių mokyklos nuostatams.


Renginių kalendorius
<< Vasaris 2020 >>
P A T K P Š S
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

        Nori tapti pasieniečiu?     Stok mokytis pas mus!    


Nuotolinis mokymas


e. dienynas 


e.biblioteka 


 
Informacija stojantiesiems

 Oficiali svetainė


внж в литве